ULUSLARARASI MEVLİD-İ NEBİ SEMPOZYUMU

“PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUK”

(06-08 Kasım 2020)

Çocuk, aileye Allah tarafından bahşedilmiş nimetlerin en sevimlisidir. Çocuk evin bereketi, hayatın neşesi ve ailenin umududur. Anne ve babanın geleceğe eser bırakma, adını yaşatma, neslini sürdürme dileğidir. Kur’an’ın ifadesiyle ‘göz aydınlığı’, emanetlerin en hassası, varlığı ve yokluğu ile imtihan vesilesidir.

Aile için olduğu kadar toplum için de her çocuk bir değerdir. Hakları, ihtiyaçları, yetenekleri ve potansiyeli ile her çocuk toplumun geleceğini inşa edecek yapı taşı olarak özenle korunmalı ve yetiştirilmelidir. Çocuğa verilen emek, aslında toplumun geleceğine yapılan yatırımdır.

Günümüz dünyasında maalesef pek çok çocuk, barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi en temel haklarından mahrum kalmakta; taşıyamayacakları bedensel ve duygusal yükler altında ezilmektedir. İnsanlığın geleceği olan çocuklar, zulüm ve vahşetin, savaş ve şiddetin karanlığında yok olmaktadır. Terör örgütleri tarafından körpe dimağları zehirlenerek kalem tutacak ellerine silah verilmektedir. Diğer taraftan hak ettiği ilgi, eğitim ve desteği bulamayan çocuklar zararlı alışkanlıklara adım atabilmekte; eğlendirirken zehirleyen, sahte zaferlerle saatlerce meşgul eden bağımlılıklara maruz kalabilmektedir.

Yüce Rabbimizin bizlere emaneti olan çocuklara sahip çıkmak, onların korunması ve sağlıklı bir şekilde yarınlara hazırlanması için çözüm üretmek hepimizin görevidir. Bu bağlamda, Kur’an ve sünnetten beslenen sağlam referanslarla ve değişmez sabitelerle bugünün ailelerine, kurum ve kuruluşlarına rehberlik edecek akademik çalışmalara ihtiyaç vardır. Çocuk olmanın dünü, bugünü ve yarını ile ele alındığı, Hz. Peygamber’in örnekliğinde çocuğun bütün boyutları ile konuşulduğu programlar, ülkemiz ve İslam dünyası adına önem arz etmektedir. Bu sebeple, 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası temasını “Peygamberimiz ve Çocuk” olarak belirleyen Başkanlığımız tarafından, 06-08 Kasım 2020 tarihlerinde Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu düzenlenecektir.

Sempozyumun Amacı

Çocuk konusunu Kur’an ve Sünnet perspektifinden ele almak, çocukların ve ebeveynlerin yaşadığı sorunlara temel dini referanslar bilhassa Hz. Peygamber’in sünneti ekseninde çözüm önerileri sunmak, Başkanlığımızın çocuklara yönelik hizmetlerinin değerlendirmesini yapmak ve geliştirilmesine katkı sağlamaktır.
 • Kur’an’ın Anlam Dünyasında Çocuk

 • Peygamber Kıssalarında Çocuk

 • Kur’an’da Ebeveyn-Çocuk İlişkisi

 • Haklar ve Sorumluluklar Bağlamında Kur’an’da Çocuk

 • Kur’an’a Göre Çocuğun Yaratılışı ve Çocukluk Çağı

 • Hz. Peygamber’in Çocukluk Yılları

 • Bir Baba Olarak Hz. Peygamber

 • Hz. Peygamber’in Torunları Özelinde Çocuk Sevgisi

 • Hz. Peygamber’in İslam’ı Çocuklara Aktarışı

 • Hz. Peygamber’in Yetimleri

 • Hz. Peygamber'in Çocuk Haklarını Korumaya Yönelik Uygulamaları

 • Çocuk Yaştaki Sahabîlerin Dilinden Hz. Peygamber

 • Asr-ı Saadette Kız Çocuğu Olmak

 • Hz. Peygamber’in Çocuklarla İletişimi

 • Çocuk Eğitiminde İlkeleri Belirleyen Hz. Peygamber

 • Hz. Peygamber’in Çocukları Şiddet, İhmal ve İstismardan Korumaya Yönelik Tutumu

 • Günümüz Dünyasında Çocukların Temel Sorunları: Tespitler ve Teklifler

 • Çocuklarda Dinî Duygu ve Düşünce Gelişimi

 • Bugünün Çocuklarıyla Nebevî İlkelere Uygun İletişim

 • Dijital Çağda Çocuk Olmak

 • Katkı ve Zararlarıyla Sanal Alem ve Çocuklar

 • Çocukları Tehdit Eden Zararlı Alışkanlıklar ve Bağımlılıklar

 • Sokağın Çocuklarına Manevî Destek

 • Çocuk İhmal ve İstismarı İle Din Odaklı Mücadele

 • Çocuğa Yönelik Şiddeti Önlemede Dinin Rolü

 • Dünyevileşme ve Popüler Kültürün Çocuklar Üzerindeki Etkileri

 • Parçalanmış Ailelerin Çocukları

 • Mülteci Çocuklar

 • Çocuk İşçiliğine İslam Açısından Bakış

 • Çocuk İçin Ailenin Önemi

 • Hz. Peygamber’in Kız Çocuklarına Özel Hadisleri

 • Ailede Verilecek Din Eğitiminin Önemi ve Temel İlkeleri

 • Kişilik İnşasında Din ve Değer Eğitiminin Rolü

 • Erken Çocukluk Dönemi Din Eğitimi ve Dünyadan Uygulama Örnekleri

 • Çocuk Dini Mekan Buluşması

 • Dini Kavramların Çocuk Diline Aktarılması Sorunu

 • Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Çocuk Konusunda Hedefleri, Prensipleri ve Söylemleri

 • Çocukların Gözüyle Diyanet İşleri Başkanlığı

 • Çocuklara Yönelik Başkanlık Hizmetlerinde Dil, Muhteva ve Yöntem

 • Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları’nda Çocuklar (4-6 Yaş Grubu, Yaz Kur’an Kursları, Hafızlık Kursları)

 • Diyanet İşleri Başkanlığı ve Çocuk Yayıncılığı

 • Diyanet TV ve Radyolarında Çocuk Yayınları

 • Diyanet Çocuk YouTube Kanalı

 • Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Yurt Dışında Çocuklara Yönelik Hizmetleri

 

Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Ali ERBAŞ, Diyanet İşleri Başkanı

 

Bilimsel Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Türkiye

Dr. Aqil ŞİRİNOV, Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü Azerbaycan

Prof. Dr. Ahmet YAMAN, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Türkiye

Prof. Dr. Ali KÖSE, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ayşe Esra ŞAHYAR, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Dr. Burhan İŞLİYEN, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı,Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Emine KESKİNER, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Fahimah ULFAT, Eberhard Karls Universitat Tübingen, Almanya

Prof. Dr. Hayati HÖKELEKLİ, Uludağ Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, Türkiye

Doç. Dr. Hirofumi OKAI, Kyoai Gakuen University, Japonya

Doç. Dr. Gülüşan GÖCEN, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Emin AY, Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Yaşar KANDEMİR, Marmara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, Türkiye

Prof. Dr. Merdan GÜNEŞ, Osnabrück Üniversitat, Almanya

Prof. Dr. Muhammet Şevki AYDIN, Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Mustafa Ruhi ŞİRİN, Şair/Yazar, Türkiye

Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK, TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), Türkiye

Prof. Dr. Saffet KÖSE, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Sultanmurat ABJALOV, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. Tarek BADAWİA, Friedrich-Alexander Universitat Erlangen-Nürnberg, Almanya

Prof. Dr. Yaşar SARIKAYA, Justus-Liebig Universitat Giessen, Almanya

Doç. Dr. Zaylabidin ACİMAMATOV, Oş Üniversitesi, Kırgızistan

 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Huriye MARTI (Başkan)

Bünyamin ALBAYRAK

Zekeriya ABDULAZİZOĞLU

Cemalettin NAZLIOĞLU

Fatih AKKOCA

Musa SAYGILI

Sempozyum Takvimi

 

Sempozyum Tarihi                                                    : 06-08 Kasım 2020

Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi                : 04 Eylül 2020   

Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin Bildirimi                : 18 Eylül 2020    

Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi                      : 23 Ekim 2020    

Sempozyum Programının İlanı                                 : 30 Ekim 2020

Sempozyum Metinlerinin Basılması                         : 2021


 

Sempozyum Dili

Türkçe, Arapça ve İngilizce’dir.

Sempozyum Yeri

Daha sonra ilan edilecektir.

Katılım Şartları

 • Tebliğler bilimsel ve özgün olmalıdır.
 • Tebliğ özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklamalı ve 300 ile 400 kelime arasında olmalıdır. Özetler,  katılım formu kullanılarak e-mail, faks veya posta ile gönderilebilecektir.
 • Tebliğ metinleri 5000 ile 7000 kelime arasında olmalıdır.
 • Oturumlarda tebliğ sunumu 20 dakika ile sınırlı tutulacaktır.
 • Tebliğ metinleri http://mevlidinebi.diyanet.gov.tr adresinde ilan edilen yazım kuralları çerçevesinde hazırlanmalıdır.

Konaklama ve Ulaşım

 • Tebliğ sahiplerinin ulaşım, konaklama ve ağırlama giderleri Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır.

Tebliğ Sunumu Hususunda Davet

“Peygamberimiz ve Çocuk” temalı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu’nda değerli ilim adamlarını ve araştırmacıları aramızda görmekten onur duyarız.


 

Duyurular

 

Başkanlığımızca Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle 06-08 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek “Peygamberimiz ve Çocuk” konulu Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu ilim camiasının yoğun ilgisine mazhar olmuştur. Gönderilen tebliğ özetleri değerlendirilmiş olup, kabul edilen tebliğ özetlerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

Tebliğ özetleri kabul edilen araştırmacıların hazırlayacakları tebliğ metinlerini ilan edilen iletişim kanalları üzerinden 23 Ekim 2020 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

Sempozyuma tebliğ özeti gönderen bütün akademisyen ve araştırmacılara göstermiş oldukları ilgi nedeniyle teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Kabul edilen tebliğ özetleri listesine ulaşmak için tıklayınız.

İletişim Bilgileri

Diyanet İşleri Başkanlığı

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon           : 0312 295 73 39-40

Cep                 : 0 541 571 76 61

Faks               : 0312 284 55 25

E-posta           : mevlidinebihaftasi@diyanet.gov.tr

Web                : http://mevlidinebi.diyanet.gov.tr