ULUSLARARASI MEVLİD-İ NEBİ SEMPOZYUMU

PEYGAMBERİMİZ VE ŞAHSİYET İNŞASI

(24-26 Eylül 2024)

 

Yüce Rabbimiz, insanı en güzel şekilde yaratmış; akıl ve irade ile donatmış,  iman-küfür, iyi-kötü, güzel-çirkin, itaat-isyan arasında yapacağı tercihleriyle imtihana tabi tutmuştur. İnsanoğlu, Yaratıcısına nasıl kul olacağını, O’na nasıl ibadet edeceğini, çevresiyle olan ilişkilerinde nasıl bir tutum sergileyeceğini ve ebedî hayata nasıl hazırlanacağını, vahiy ve vahyin hayata yansıyan hali olan peygamberler vasıtasıyla öğrenmiştir. Zira insan; hayatın anlamına ve gayesine, varlığın başlangıcına ve sonuna, bilginin kaynağına ve sıhhatine dair tüm sorularına en doğru cevapları ancak vahyi ve sünneti referans alarak bulacaktır.

Şahsiyet; kişiyi tanımlayan, hem doğuştan gelen hem de sonradan kazanılan nitelikleri muhtevi, insanın benliğine ait ruhsal ve manevi özelliklerin tamamını ifade eden bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. “Her doğan fıtrat üzere doğar, sonra annesi babası onu Yahudi yahut Hristiyan veya Mecûsi yapar.” (Buhârî, Tefsîr, (Rûm) 2; Müslim, Kader, 22) hadis-i şerifi; şahsiyet oluşumunda ailenin, eğitimin ve çevrenin önemine dikkatleri çekmektedir.

Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.s) de yeryüzünün halifesi olarak yaratılan insana, varlık gayesini hatırlatmak ve şahsiyetini en mükemmel şekilde oluşturmasına rehberlik etmek üzere görevlendirilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s) cahiliye ortamının ürettiği; fıtrata aykırı tutum ve davranışlar sebebiyle karanlıklar, buhranlar ve çatışmalar içinde kalmış insanlığı, Kur’an ve sünnet rehberliğinde aydınlığa, huzura ve barışa kavuşturmuştur. Bu sebeple şahsiyet; kimlik ve kulluk şuurunun oluşmasında hiç şüphesiz Resul-i Ekrem en güzel örnektir. Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb, 33/21)

Hz. Peygamber (s.a.s)’in öğretileri, bir bölgeye, bir çağa, bir mekâna, bir kavme ait değildir. Herkesin ve her çağın ihtiyacı ondadır. Dolayısıyla hangi çağda olursa olsun, hangi bölgede yaşarsa yaşasın, gelişmişlik seviyesi ne olursa olsun insanlığın yegâne kurtuluşu ve huzurlu bir toplumun inşası Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’in hayatını örnek almaktan geçmektedir.

Şahsiyet inşasında en temel faktör imandır. İman, Müslümanın şahsiyetini oluşturan; ona kimlik kazandıran, hem dünyasını hem de ahiretini huzurlu kılan büyük bir nimettir. Müslüman, imanının ibadetlerle ve güzel ahlakla kemâle ereceğini ve hayat bulacağını bilir. Müslüman, Allah’a gönülden inanan, ihlasla ibadet eden sorumluluk sahibi insandır. O, fıtratındaki potansiyeli koruyup geliştiren şahsiyet sahibi kişidir.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 yılında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu’nun konusu “Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası” olarak belirlenmiştir.

 

 Türkçe  العربية  English

Sempozyumun Amacı

Değişen ve gelişen günümüz dünyasında şahsiyet inşasını Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye temelinde ele almak; şahsiyet, karakter ve ahlak merkezli sorunlara bilhassa nebevi metot perspektifinde çözüm önerileri sunmak; sempozyum vesilesiyle ortaya konan fikir, düşünce ve tecrübelerden istifade ederek Başkanlığımız hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

 • Kur’an-ı Kerim’de İnsan Karakterleri
 • Kur’an-ı Kerim’de Çocuk ve Gençlerin Karakter İnşasına Verilen Önem
 • Kur’an-ı Kerim’de Ahlaki Kavramlar ve Şahsiyet İnşası
 • İnsanın Yaratılış Gayesi ve İnsan Karakteri Arasındaki İlişki
 • Şahsiyet İnşasında Üsve-i Hasene Olarak Hz. Peygamber (s.a.s)
 • Peygamberimizin Rehberliğinde Çocukların ve Gençlerin Şahsiyet İnşası
 • Hadislerde Ahlaki Kavramlar
 • Hadis Literatüründe Şahsiyet İnşasına Yönelik Eserler
 • Medeniyetimizin İnsan İnşasında İlk Nesillerin Örnekliği
 • Medeniyetimizde Şahsiyet İnşasına Yönelik Uygulamalar (Vakıf, Dernek, Meslek Kuruluşları vb.)
 • Medeniyetimizdeki Karakter İnşasında Kadının Rolü
 • Dinî, Tarihî ve Edebî Literatürümüzde Şahsiyet İnşası
 • Çocukların ve Gençlerin Şahsiyet İnşasında Yaklaşım Yöntemleri
 • Şahsiyet İnşasında Ailenin Rolü
 • Şahsiyet İnşasını Etkileyen Faktörler (İnanç, Sosyal Medya, Dijital Dünya, Basın-Yayın, Çevre, Küreselleşme vb.)
 • Şahsiyet İnşasında Değerler Eğitimi ve Uygulamalı Örnekler (Cami, Kur’an Kursu, STK, Okul, Eğitim Kurumları vb.)
 • Modern Dönemde Gençliğin Kimlik İnşası, Zorluklar ve İmkânlar

 

Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Ali ERBAŞ, Diyanet İşleri Başkanı

 

Sempozyum Bilim Kurulu

Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. Huriye MARTI, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Doç. Dr. Selim ARGUN, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Doç. Dr. Enver Osman KAAN, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. Ali AVCU, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. Eyüp BAŞ, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. Halit ÇALIŞ, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. Halis AYDEMİR, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. Ömer KARA, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. Soner GÜNDÜZÖZ, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Doç. Dr. Fatih KURT, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Doç. Dr. Sevde DÜZGÜNER, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

Prof. Dr. Saffet KÖSE, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Şamil DAĞCI, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ali Osman KURT, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mürteza BEDİR, İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), Türkiye

Prof. Dr. Erdal TOPRAKYARAN, Eberhard Karls Universitat Tübingen, Almanya

Prof. Dr. Ruggero Vimercati SANSEVERİNO, Eberhard Karls Universitat Tübingen, Almanya

Prof. Dr. Merdan GÜNEŞ, Osnabrück Üniversitat, Almanya

Doç. Dr. Ahmet NİYAZOV, Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü, Azerbaycan

Doç. Dr. Aqil ŞİRİNOV, Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü, Azerbaycan

Doç. Dr. Elnure AZİZOVA, Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü, Azerbaycan

Doç. Dr. Sultanmurat ABZHALOV, Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi, Kazakistan

Dr. Sayed Ahmad HASHEMİ, Celalabad Üniversitesi, Afganistan

Dr. Damir MUHETDİNOV, Moskova İslam Enstitüsü, Rusya

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Burhan İŞLİYEN (Başkan)

Dr. Şaban KONDİ

Ahmet ÜNAL

Cemalettin GEZGİÇ

Fatih AKKOCA

Ahmet Şakir UZUN

İsmail ARABACI

Musa SAYGILI

Sempozyum Takvimi

Sempozyum Tarihi                                                    : 24-26 Eylül 2024

Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi               : 12 Temmuz 2024

Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin Bildirimi               : 09 Ağustos 2024

Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi                      : 13 Eylül 2024

Sempozyum Programının İlanı                                  : 19 Eylül 2024

Sempozyum Metinlerinin Yayımlanması                   : 2025

 

Sempozyum Dili

Türkçe, Arapça ve İngilizce’dir.

Sempozyum Yeri

Sempozyum çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

Katılım Şartları

 • Tebliğ özetleri Türkçe, Arapça veya İngilizce olmalıdır.
 • Tebliğ özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklamalı ve 300 ile 400 kelime arasında olmalıdır.
 • Tebliğ özetleri, katılım formu kullanılarak mevlidinebihaftasi@diyanet.gov.tr adresine e-posta ile gönderilecektir.
 • Tebliğ metinleri bilimsel, özgün ve 5000-7000 kelime arasında olmalıdır.
 • Tebliğ metinleri aşağıdaki linkte belirtilen yazım kuralları çerçevesinde hazırlanmalıdır.
  Tebliğ metinleri yazım kuralları

Tebliğ Sunumu Hususunda Davet

“Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası” başlıklı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu’nda değerli ilim adamlarını ve araştırmacıları aramızda görmekten onur duyarız.

İletişim Bilgileri

Diyanet İşleri Başkanlığı

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon           : 0312 295 73 58 - 0312 295 70 59

Faks               : 0312 284 55 25

E-posta           : mevlidinebihaftasi@diyanet.gov.tr

Web                : http://mevlidinebi.diyanet.gov.tr