Sempozyum

ULUSLARARASI MEVLİD-İ NEBİ SEMPOZYUMU

PEYGAMBERİMİZ VE GENÇLİK


Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli canlı tutmak, Kur’an, sünnet, akıl ve vicdanın rehberliğinde, din hizmetlerini ve din eğitimini yurt içinde ve yurt dışında toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 2018 yılı Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle “Peygamberimiz ve Gençlik” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

İslam dininin gençliğe ve gençlerin eğitimine ayrı bir önem verdiği malumdur. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) gençleri vahyin en taze muhatapları olarak görmüş, idari, askeri, ticari ve içtimai hayatta onlara sorumluluk vermiştir. O’nun rahle-i tedrisinden geçen ve İslam’ın rahmet ve hikmet yüklü mesajlarını ilk olarak kabul eden gençler insanlığı aydınlatan birer yıldız olmuşlardır.

Gençler, günümüzde gelişimin ve değişimin en önemli öncüleridir. Bu aynı zamanda onların, popüler kültürün etkisi altına çabucak girmelerini, yaşadıkları toplumla yabancılaşmalarını, kuşak çatışması ve kimlik bunalımı gibi sorunlarla karşı karşıya kalmalarını beraberinde getirmektedir. Milletimizi bir araya getiren değerleri, insani haslet ve faziletleri nesilden nesile aktarmak, toplumun geleceğe umutla bakabilmesi için erdemlerle donatılmış, iyi yetişmiş, ruhen ve bedenen dinamik bir gençliğe sahip olmak her dönemde olduğu gibi günümüzde de hayati önemi haizdir.

Bu bağlamda Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu, yurtiçinden ve yurtdışından alanında uzman ilim adamlarının katılımıyla gençliği ve sorunlarını asr-ı saadetten bugüne uzanan bir çizgide ele alacaktır. Gençlerimiz için teorik ve pratik düzeyde model sunma, gençlerle iletişim, gençlerin günümüzde karşılaştıkları problemler ve çözüm önerileri, gençlerin din algıları ve din dili gibi konular bütün yönleriyle ele alınıp müzakere edilecektir.

Sempozyumun Amacı

Kur’an ve Sünnet perspektifinden ideal gençliği ortaya koymak, günümüz gençliğinin yaşadığı sorunlara temel dini referanslardan beslenen çözüm önerileri sunmak, gençlerin gönül ve ruh dünyasına ulaşabilecek yeni bir dil ve üslup geliştirmek, Başkanlığımızın gençliğe yönelik hizmetlerinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesine katkı sağlamaktır.
 • Kur’an-ı Kerim’de Gençlik Kavramı ve Anlam Dünyası
 • Kur’an-ı Kerim’de Zikredilen Gençler
 • Ashab-ı Kehf: İnsanlığa Model Gençler
 • Hz. Peygamber’in Dilinden Gençlik Dönemi ve Gençlere Özel Öğütler
 • Hz. Peygamber’in Gençlik Dönemi ve Bir Genç Olarak Örnekliği
 • İlk Müslümanlar Arasında Gençlerin Yeri
 • Hz. Peygamber’in Yanında Yetişen Genç Sahabiler
 • Cennet Gençlerinin Efendileri: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin
 • Sahabe Hayatından Gençliğe Örnek Sunulabilecek Tablolar
 • Gençlik Psikolojisi ve Gençlerle İletişim
 • Gençlik Döneminde Ailenin Yeri ve Önemi
 • Hz. Peygamber’in Gençlere Gösterdiği Özen ve Verdiği Değer
 • Hz. Peygamber’in Gençlerle İletişiminin Temel Özellikleri
 • Hz. Peygamber’in Gençlere Ulaşmada Kullandığı Farklı İletişim Kanalları
 • Hz. Peygamber’in Ahlak Eğitiminde Gençlere Özel Eğitim Metotları
 • Hz. Peygamber’in İslam’ı Gençlere Aktarırken Kullandığı Dil ve Üslup
 • Günümüz Gençliğinin Ayırıcı Özellikleri
 • Günümüz Gençliğinin Temel Sorunları
 • Gençliğin Anlam Arayışı, Kimlik ve Aidiyet
 • Zehirli İdeolojiler, Sapkın Akımlar ve Gençlik
 • Gençliği Felakete Sürükleyen Kötü Alışkanlıklar ve Bağımlılıklar
 • Sanal Âlem ve Gençlik
 • Tüketim Kültürü, Dünyevileşme ve Gençlik
 • Gençliğin Allah Tasavvuru ve Peygamber Algısı
 • Gençliğin İman Algısı ve İbadet Alışkanlığı
 • Gençliğin Ahlak Algısı ve Değer Yargıları
 • Günümüz İletişim Kanalları, Din Dili ve Gençlik
 • Gençleri Dinden ve Dinî Olandan Uzaklaştıran Hususlar
 • Din İstismarının Gençlerde Açtığı Yara: Dine İlgisizlik
 • Gençliğe Sunulan Din Hizmetinde Dil, Muhteva ve Yöntem
 • Hz. Peygamber’in Eğitim Metodunu Günümüze Taşıyabilmek
 • Gençliğin İnşasında Din ve Değer Eğitiminin Rolü
 • Eğitim Süreçlerinde Gençliği Kazanmanın İmkân ve Yöntemi
 • Gençlerin Diyanet İşleri Başkanlığı’na Bakışı ve Beklentileri
 • Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Gençlik Hizmetlerinde Nitelik ve Nicelik Artırımı
 • Cami ve Gençlik Buluşmaları
 • Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Gençlere Yönelik Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Faaliyetleri
 • Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Yurt Dışında Yürüttüğü Gençlik Hizmetleri

Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Ali ERBAŞ, Diyanet İşleri Başkanı

Bilimsel Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Abdülmecid NAJJAR, el-Câmi‘atü’z-Zeytûniyye, Tunus
 • Prof. Dr. Abdülkerim BAHADIR, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Adnan Bülent BALOĞLU, Başkanlık Müşaviri, Türkiye
 • Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
 • Dr. Agil SHIRINOV, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan
 • Prof. Dr. Ahmet BOSTANCI, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Ahmet Turan YÜKSEL, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Ali KÖSE, Marmara Üniversitesi, Türkiye
 • Âmin Mohamad AL-QUDA, el- Câmi‘atü’l-Ürdüniyye, Ürdün
 • Doç. Dr. Elnure AZIZOVA, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan
 • Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ, İstanbul Müftüsü, Türkiye
 • Prof. Dr. Hayati HÖKELEKLİ, Uludağ Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Iyad Abdel Hamed NEMER, Câmi‘atü’l-Ulûmi’t-Tatbîkıyye el-Hâssa, Ürdün
 • Prof. Dr. İbrahim Kafi DÖNMEZ, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA, Siirt Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL, Ankara Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Lejla DEMIRI, Eberhard Karls Üniversitat Tübingen, Almanya
 • Doç. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Muhammet Şevki AYDIN, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Mustafa KARATAŞ, Başkanlık Müşaviri, Türkiye
 • Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Mürteza BEDİR, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Ramazan MUSLU, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Türkiye
 • Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK, TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), Türkiye
 • Doç. Dr. Samagan MYRZAİBRAİMOV, Oş Devlet Üniversitesi, Kırgızistan
 • Dr. Öğr. Üyesi Selim ARGUN, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Türkiye
 • Prof. Dr. Suat CEBECİ, Yalova Üniversitesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Sultanmurat ABJALOV, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Düzenleme Kurulu

 • Pof. Dr. Huriye MARTI (Başkan)
 • Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU
 • Bünyamin ALBAYRAK
 • Zekeriya ABDULAZİZOĞLU
 • Dr. Mehmet Taha BOYALIK
 • Ahmet SÜNETCİ
 • Cemalettin NAZLIOĞLU
 • Musa SAYGILI

Sempozyum Dili

Türkçe, Arapça ve İngilizce’dir.

Sempozyum Takvimi


Sempozyum Tarihi : 23-25 Kasım 2018

Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi : 03 Eylül 2018

Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin Bildirimi : 10 Eylül 2018

Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi : 30 Ekim 2018

Sempozyum Programının İlanı : 05 Kasım 2018

Sempozyum Metinlerinin Basılması : 2019

Sempozyum Yeri İstanbul / Türkiye

Tebliğ Sunumu Hususunda Davet


Bilimsel Danışma Kurulu, dini alanda yetkin ilim adamlarını ve araştırmacıları tebliğ sunmaya davet etmektedir.
Katılım Şartları
 • Tebliğler bilimsel ve özgün olmalıdır.
 • Tebliğ özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklamalı ve 200 ile 300 kelime arasında olmalıdır. Özetler, katılım formu kullanılarak e-mail, faks veya posta ile gönderilebilir.
 • Tebliğ metinleri 3250 ile 6500 kelime arasında olmalıdır.
 • Oturumlarda tebliğ sunumu 15 dakika ile sınırlı tutulacaktır.
 • Tebliğ sahiplerinin ulaşım, konaklama ve ağırlama giderleri Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır


Talep Formu

İletişim Bilgileri

Diyanet İşleri Başkanlığı

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon : 0312 295 73 39-73 40

Cep : 0530 567 02 16

Faks : 0312 284 55 25

E-posta : mevlidinebihaftasi[at]diyanet.gov.tr

Web : http://mevlidinebi.diyanet.gov.tr