Başkan'dan Mesaj
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
İslam dini ve İslam ümmeti bugün, tarihinin en zor süreçlerinden birini yaşamaktadır. Ümmetin ocağına ateşler düşmüş, fitne ve tefrika ateşi İslam coğrafyasını her taraftan kuşatmıştır.
Âyet-i Kerime
De ki: "O, Allah’tır, bir tektir". Allah Samed’dir. Ondan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.
(İhlâs Sûresi, 112/1-4)
Hadîs-î Şerif
“İman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe iman etmendir. Keza hayrı ve şerriyle kadere inanmandır.”
(Müslim, Îmân, 1)